Logo de Transparant

Privacy StatementPraktijk de Transparant respecteert te allen tijde de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van cliënten, doet al het mogelijke om de privacy van bezoekers van deze website te beschermen en houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Inleiding

Voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden binnen Praktijk de Transparant is het vaak noodzakelijk dat ik gegevens van je verzamel. Deze verklaring geeft meer informatie over welke gegevens het betreft, waar deze precies voor worden gebruikt en hoe ze worden beschermd en wat je rechten zijn omtrent het vastleggen van je persoonlijke gegevens.

Mocht je op enig moment vragen of opmerkingen hebben over het gebruik van jouw gegevens door de Transparant, neem dan gerust contact met mij op:

• Maaike van Leeuwen | Praktijk de Transparant
• Eli Heimanshof 22 | 2341 PG Oegstgeest
• BTW: NL 175195031B01 | KvK: 27314839
• maaike@detransparant.nl | 06 27 41 24 15

Doel gegevensverzameling
De Transparant verzamelt (persoonlijke) gegevens voor de volgende twee doelen:

  • Ter ondersteuning van mijn werkzaamheden (zoals therapie en cursussen).
    Lees verder…
  • Voor het gebruik van deze website en versturen van een nieuwsbrief.
    Lees verder…

Gegevensverzameling bij werkzaamheden

Indien je in mijn praktijk therapie volgt, registreer en verwerk ik bepaalde persoonsgegevens. Dit gaat om basisgegevens zoals naam, adres, email, telefoonnummer ten behoeve van het onderhouden van contact en het bijhouden van een agenda, en bijvoorbeeld gegevens ten behoeve van het opstellen van facturen. Ook kan het gaan om informatie over de voorgeschiedenis van therapeutische en medische behandelingen. Daarnaast komen tijdens een therapie ook andere, zeer persoonlijke en ook privacy-gevoelige zaken aan de orde. Ik kan hierover aantekeningen maken, gericht op de inhoudelijke continuïteit en ontwikkeling van de therapie. Ik registreer en bewaar geen verzekeringsnummer van de ziektekostenverzekering aangezien mijn consulten niet worden vergoed.

Indien je in mijn praktijk geen therapie volgt, maar gebruik maakt van één van mijn overige activiteiten zoals een cursus, een healing, een meditatieavond, registreer en verwerk ik enkel de basisgegevens naam, adres, email, telefoonnummer ten behoeve van het onderhouden van contact, en het bijhouden van een agenda, en gegevens ten behoeve het opstellen van facturen. Ook houd ik bij waar iemand aan heeft deelgenomen.

Ik verstrek jouw persoonsgegevens niet aan een andere partij, met uitzondering van situaties waarin ik de ondersteuning van een andere partij vraag bij de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In dat geval zal het nooit gaan om bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens, of persoonlijke, emotionele informatie. Als therapeute ben ik gebonden aan het beroepsgeheim.

Bij deelname aan de cursus Awakening your Lightbody bestel ik het cursusmateriaal bij Sirion Lichtwerk & Light body. Deze bestaan uit gedrukte boekjes en meditaties die door middel van een link naar de cursisten worden gestuurd. Ik ga als docent een overeenkomst aan met Sirion Lichtwerk & Light body. Om de overeenkomst uit te kunnen voeren heeft Sirion Lichtwerk & Light body de voornaam en het e-mailadres van de cursisten nodig. De cursist geeft hiervoor toestemming middels het toestemmingsformulier.

Toestemming

Bij aanvang van de therapie en van een overige activiteit ontvang je van mij een document met nadere informatie over de persoonsgegevens die ik registreer en verwerk en kun je (via ondertekening van het document) aangeven of je hiervoor toestemming geeft. Jouw toestemming vormt voor mij de (wettelijke vereiste) grondslag voor de registratie van je persoonsgegevens. Je kunt er ook voor kiezen beperkte toestemming te geven voor de registratie van slechts enkele, voor de uitvoering van de behandelovereenkomst noodzakelijke gegevens. Je kunt deze (gehele of gedeeltelijke) toestemming op ieder moment weer intrekken. Ik mag jouw persoonsgegevens dan niet meer gebruiken en geen nieuwe persoonsgegevens meer van jou verwerken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Tijdens het verwerken van persoonsgegevens volg ik de voorschriften zoals deze zijn bepaald in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het wetsvoorstel Uitvoeringswet AVG. Dat betekent onder meer dat ik uiterste zorgvuldigheid betracht bij het verwerken en bewaren van persoonsgegevens en voor zowel de rechtmatigheid als de beveiliging van deze verwerking onder toezicht sta van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je rechten

Je hebt als betrokkene ten aanzien van de registratie van je persoonsgegevens een aantal rechten. Een volledig overzicht van deze rechten en aanvullende bepalingen kun je vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hieronder een overzicht van enkele belangrijke rechten:

• Het recht op inzage
Je hebt het recht inzage te vragen in de persoonsgegevens die ik tijdens de therapie heb geregistreerd. Je kunt vragen om een schriftelijke of digitale inzage in je gegevens.

• Het recht op verwijdering
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens die ik heb geregistreerd te laten verwijderen. Dit uitgezonderd de gegevens die ik vanuit andere wettelijke verplichtingen dien te bewaren (bijvoorbeeld gegevens op facturen) of gegevens die ik op basis van voorschriften van mijn beroepsvereniging(en) en/of geschillencommissies dien te bewaren.

• Het recht op wijziging
Indien je het vermoeden hebt dat jouw persoonsgegevens die ik verwerk niet correct dan wel incompleet zijn, kun je een verzoek indienen tot wijziging of aanvulling van deze gegevens.

• Het recht op beperking
Je hebt het recht te eisen dat ik als therapeute iedere verwerking (o.a. wijziging, aanvulling en toepassing) van jouw gegevens tijdelijk of permanent staak.

• Het recht op het indienen van een klacht bij de toezichthouder
Je hebt ten aanzien van mijn verwerking van je persoonsgegevens het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar maaike@detransparant.nl. Ik zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Bewaartermijn

Een deel van de persoonsgegevens bewaar ik, voortvloeiende uit mijn verplichtingen aan de belastingdienst, tenminste 7 jaar. De overige informatie bewaar ik 15 jaar. Dit vanuit het door mijn beroepsvereniging aangegeven advies ter ondersteuning van eventuele geschillen over de behandeling. Ik kan echter oordelen dat het bewaren van de informatie niet noodzakelijk is.

Uitnodiging

De bescherming van uw privacy is voor mij erg belangrijk. En ook of jij je als cliënt prettig en zeker voelt bij de manier waarop ik omga met toch zeer persoonlijke informatie. De bescherming van persoonsgegevens is sinds 25 mei 2018 nadrukkelijk(er) geregeld dan voorheen via de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). En dat betekent meer waarborgen en meer rechten voor jou. Toch is ‘privacy’ meer dan alleen de handhaving van regels. Ik nodig je daarom van harte uit om, indien je hierover vragen, opmerkingen of wensen hebt, hierover contact met mij op te nemen.

Gegevensverzameling website en nieuwsbrief

Voor het optimaliseren van mijn website en om verschillende diensten die op de website worden aangeboden (zoals een nieuwsbrief) te kunnen leveren, moeten er gegevens worden vastgelegd.

Opslag gegevens

De gegevens die ik via de Transparant-website elektronisch ontvang en verwerk, worden opgeslagen en beheerd bij een aantal externe bedrijven. Dit zijn:

• Vimexx
Mijn website, back-ups en het volledige email-verkeer van de Transparant worden gehost bij provider Vimexx. Alle gegevens die jij achterlaat op de website, zijn op de servers van Vimexx opgeslagen.

• Google
Op de website van de Transparant worden gegevens verzameld om (het gebruik van) de website te analyseren, te optimaliseren en te verbeteren. Daarvoor maak ik gebruik van Google Analytics. Het betreft informatie over de online-bezoekers om het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen en onder andere de duur van het bezoek, het aantal bekeken pagina’s, het gebruikte typebrowser en OS te bepalen. Deze Analytics-gegevens zijn echter anoniem en dus niet gebonden aan je persoonlijke gegevens. Tevens zijn IP-adressen gemaskeerdeerd en is de functie ‘gegevens delen’ uitgezet. Google bewaart voor mijn website de gegevens voor onbepaalde tijd.

• Mailchimp
Als je daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven, stuur ik je een aantal keer per jaar een nieuwsbrief met een overzicht van alle komende cursussen en overige activiteiten bij de Transparant. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Mailchimp. Na aanmelding voor de nieuwsbrief wordt jouw e-mailadres en optionele voor- en achternaam voor onbepaalde tijd opgeslagen op de servers van dat bedrijf. Jij kan je echter altijd uitschrijven via de link onderaan iedere nieuwsbrief of door een email met de te verwijderen gegevens te sturen naar nieuwsbrief@detransparant.nl.

Om voldoende veiligheidswaarborgen voor de bescherming van de persoons-gegevens te hebben, is er door de Transparant met al deze bedrijven een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Voorwaarden

Voor alle via de Transparant-website verzamelde gegevens geldt:

  • Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden;
  • Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde omgevingen. De persoonsgegevens die door mij of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande omgevingen of via met wachtwoord beveiligde websites;
  • Jouw bezoek aan mijn website is beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat je verbinding met de Transparant-website altijd privé is. Je herkent deze beveiliging in de webbrowser aan het groene slotje voor de URL;
  • Ook voor deze gegevens met betrekking tot de website en nieuwsbrief heb je de rechten zoals die hierboven zijn beschreven (recht op inzage; recht op verwijdering; recht op wijziging; recht op beperking; recht op het indienen van een klacht bij de toezichthouder).

Cookies

Bij het verzamelen van online gegevens maakt deze website gebruik van cookies. Voor de website van de Transparant betreft het alleen functionele (WordPress) en analytische (Google Analytics) cookies. Hierbij worden GEEN persoonsgegevens verwerkt.

Gedetailleerde informatie over het in- en uitschakelen van het accepteren van alle soorten cookies en het eventueel verwijderen er van, kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van de webbrowser die je gebruikt.

Categorieën: Informatie

Top Scroll Up