Logo de Transparant

Regressie- & reïncarnatietherapieBij regressietherapie en reïncarnatietherapie gaan we er vanuit dat de oorzaak van veel problemen en klachten ligt in onverwerkte ervaringen in het verleden. Door deze ervaringen op te sporen en opnieuw te beleven, kunnen ze alsnog bewust worden gemaakt en worden verwerkt. Met als resultaat dat de problemen en klachten die hierdoor zijn ontstaan verdwijnen of verminderen.

Regressie of reïncarnatie

De onverwerkte ervaringen kunnen in het recente verleden hebben plaatsgevonden, een aantal jaar geleden, in je jeugd of bijvoorbeeld tijdens de geboorte, zwangerschap, conceptie of in vorige levens. We spreken van regressietherapie als de onverwerkte ervaring in dit leven ligt vanaf het moment van conceptie tot heden. We spreken van reïncarnatietherapie als de gebeurtenissen voor die tijd hebben plaatsgevonden; dus in een vorig leven of een periode tussen levens in.

Voor wieTijdens de therapie gaan we dus op zoek naar de oorsprong van het probleem. Want waar het is ontstaan moet het ook worden opgelost. Iets daarvan is nu nog steeds aanwezig, heb je meegenomen en is nog niet verwerkt. Als je de ervaring bewust herbeleeft kun je deze alsnog lichamelijk en emotioneel verwerken en begrijpen wat er is gebeurd zodat de ervaring kan worden geaccepteerd en geïntegreerd. Dit werkt bijzonder helend. De geblokkeerde levensenergie komt weer vrij en door het inzicht dat je krijgt, kan je bewust kiezen hoe je er voortaan mee om wil gaan.

Je komt steeds meer in contact met je essentie, met wie je werkelijk bent. Het gevolg is meer levensvreugde, kracht en vitaliteit.

Hoe gaat het in z’n werk

De eerste sessie is een intakegesprek van ongeveer twee uur. We maken kennis met elkaar en natuurlijk heb je de gelegenheid al je vragen te stellen over regressietherapie en reïncarnatietherapie. Daarnaast gaan we uitgebreid in op je probleem, om deze volledig helder te krijgen, en op wat je wil bereiken. Ook wordt er biografische informatie opgevraagd over allerlei aspecten van je huidige leven om na te gaan of de diepere kern van je probleem wellicht herkenbaar is door je leven heen. Het intake gesprek geeft al heel veel inzicht en kan ook al veel losmaken.

In de daar op volgende sessies vinden dan de eigenlijke herbelevingen plaats. Elke sessie begint met een kort voorgesprek. Vervolgens wordt in trance teruggegaan naar het verleden. Het mooie is dat je onderbewuste zelf selecteert waar gewerkt moet worden, dus welke ervaringen het sterkst met je probleem van nu verbonden zijn. We eindigen met een kort nagesprek. De vervolgsessies duren ook steeds ongeveer twee uur.

Tijdens de therapie werken we met een lichte trance. Trance ontstaat eigenlijk vanzelf door je ergens op te concentreren. Je kunt het vergelijken met het kijken naar een boeiende film. Je leeft mee met de film, maar weet tegelijk ook dat je op de bank zit en ernaar kijkt. Zo is het ook tijdens de herbeleving. Je bent je zowel bewust van het daar en toen als van het hier en nu. Dat is juist belangrijk omdat het dan mogelijk is verbanden te leggen tussen toen en nu en inzichten op te doen.

Zoals gezegd ontstaat trance vanzelf door je aandacht te focussen. Door je, onder mijn begeleiding, te concentreren op een deel van je probleem (bijvoorbeeld een emotie, een lichaamsgevoel of een bepaalde overtuiging) krijg je snel toegang tot de hele ervaring die ermee verbonden is.

Het is bij dit alles overigens niet van belang of je daadwerkelijk gelooft in reïncarnatie. Wel dien je de ervaringen die boven komen serieus te nemen in de zin dat ze je iets te vertellen hebben.

Sessies

Het aantal sessies is afhankelijk van de aard van het probleem. Maar omdat er op verschillende niveaus tegelijk wordt gewerkt (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel) en er snel tot de kern wordt gegaan is regressie therapie en reïncarnatie therapie heel effectief en boekt het over het algemeen snel resultaat. Daarbij wordt de frequentie van de sessies in overleg vastgesteld. Meestal is dat eenmaal in de twee weken.

De therapie vindt plaats in mijn praktijk in Oegstgeest. Het tarief voor een regressie- en reïncarnatiesessie van 1,5 tot twee uur bedraagt € 150,- inclusief BTW. Gemaakte afspraken kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 24 uur van tevoren. Bij afmeldingen daarna wordt de consultprijs in rekening gebracht. Met ingang van 1 januari 2019 worden mijn consulten niet meer vergoed door de zorgverzekeraars.

Cursussen en overige activiteiten

Naast de therapie geef ik tevens cursussen en bied ik andere activiteiten aan die gericht zijn op spirituele bewustwording. Deze zijn geschikt voor iedereen die op zoek is naar innerlijke groei, zingeving, inzicht en bewustwording. Kijk voor een actueel overzicht:

Categorieën: Aanbod > Individueel

Top Scroll Up